Transport

Rodzaje znaków drogowych

Summary

Każdy uczestnik ruchu ulicznego – zarówno kierowca samochodu czy roweru, jak i pieszy, powinien wiedzieć, jakie są rodzaje znaków drogowych i co one oznaczają. Podstawowa klasyfikacja znaków dzieli je na ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne oraz aktywne.  Znaki drogowe ostrzegawcze Celem […]

Znak drogowy - ścieżka rowerowa

Każdy uczestnik ruchu ulicznego – zarówno kierowca samochodu czy roweru, jak i pieszy, powinien wiedzieć, jakie są rodzaje znaków drogowych i co one oznaczają. Podstawowa klasyfikacja znaków dzieli je na ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne oraz aktywne. 

Znaki drogowe ostrzegawcze

Celem znaków drogowych ostrzegawczych jest uprzedzenie uczestników ruchu o miejscach, w których kierujący powinni zachować szczególną ostrożność z powodu występujących stale (np. stromy zjazd) lub sezonowo (np. zwierzęta na drodze) niebezpieczeństw.

Znaki drogowe zakazu

Znaki zakazu – np. zakaz wjazdu – informują uczestników ruchu drogowego o ograniczeniach poruszania się pojazdów lub też zabraniają wykonywania określonych manewrów (np. zakaz zawracania lub zakaz wyprzedzania).  

Znaki drogowe nakazu

Znaki nakazu – np. nakaz jazdy w prawo – informują uczestników ruchu drogowego o wymaganym sposobie jazdy oraz obowiązków każdego uczestnika ruchu. Znaki te występują w kształcie koła (z wyjątkiem serii znaków C-17) na niebieskim tle oraz z białym obrazem.

Znaki drogowe informacyjne

Tego rodzaju znaki przekazują uczestnikom ruchu drogowego informacje m.in. o rodzaju drogi lub sposobie korzystania. Ponadto także mogą informować o obiektach przy drodze lub znajdujących się nieopodal szosy. 

Znaki aktywne

Jest to szczególna kategoria znaków drogowych. Najczęściej są one zlokalizowane w miejscach niebezpiecznych lub takich, gdzie kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na jakiś element na drodze. Znakiem aktywnym jest np. STOP. Z reguły są one zasilane energią elektryczną lub słoneczną, niektórzy producenci – np. polska firma www.wimed.pl – proponują innowacyjne rozwiązania o konstrukcji odpornej na czynniki atmosferyczne oraz bardzo dobrej czytelności: folie odblaskowe i mikropryzmatyczne.

Dodaj komentarz