Gospodarka, Przemysł

Odpady medyczne – czym są i jak z nimi postępować?

Summary

Odpady powstające w placówkach medycznych często są niebezpieczne i wymagają one odpowiedniej utylizacji według przepisów prawa. Czym dokładnie są odpady medyczne? W jaki sposób należy z nimi postępować? Czym są odpady medyczne? Odpady medyczne to różnego rodzaju odpady powstające podczas […]

Throw out medical waste 2D vector web banner, poster. Getting rid of plastic masks. Coronavirus new reality flat characters on cartoon background. Pollution printable patch, colorful web element

Odpady powstające w placówkach medycznych często są niebezpieczne i wymagają one odpowiedniej utylizacji według przepisów prawa. Czym dokładnie są odpady medyczne? W jaki sposób należy z nimi postępować?

Czym są odpady medyczne?

Odpady medyczne to różnego rodzaju odpady powstające podczas wykonywania czynności związanych z opieką zdrowotną, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego lub środowiska, jeśli nie będą odpowiednio utylizowane. Do powstawania takich odpadów dochodzi w różnych placówkach, między innymi są to szpitale, kliniki, gabinety lekarskie, gabinety dentystyczne i laboratoria. Warto także wskazać, że są to różne odpady wytwarzane w ramach domowej opieki zdrowotnej nad osobami chorymi.

Co zalicza się do odpadów medycznych?

Odpady medyczne mogą przybierać różne formy, na przykład zaliczane są do nich:

  • odpady biologiczne, takie jak krew lub tkanki ludzkie pobierane i usuwane podczas zabiegów, a także różnego rodzaju materiały zawierające drobnoustroje powstające podczas badań
  • odpady, takie jak igły lub strzykawki, które stanowią zagrożenie ukłuciem
  • odpady chemiczne, takie jak środki dezynfekujące lub farmaceutyki, które wymagają odpowiedniej utylizacji
  • odpady radioaktywne, które powstają podczas prowadzenia badań z użyciem radioaktywnych preparatów

Należy pamiętać o tym, że nieodpowiednia niewłaściwa utylizacja odpadów medycznych może prowadzić do zanieczyszczenia gleby i źródeł wody, rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz innych poważnych zagrożeń. Właśnie dlatego odpady medyczne muszą być utylizowane zgodnie z przepisami.

Jak należy utylizować odpady medyczne?

Ze względu na potencjalne zagrożenia związane z odpadami medycznymi obowiązują specjalne przepisy i wytyczne dotyczące ich utylizowania. Placówki medyczne i pracownicy medyczni muszą przestrzegać odpowiednich zasad dotyczących segregacji, przechowywania, transportu i usuwania odpadów medycznych, aby zminimalizować ryzyko i zadbać o bezpieczne i przyjazne dla środowiska gospodarowanie tymi materiałami. Obecnie najczęściej odpady medyczne przekazywane są zewnętrznym firmom, które zajmują się kompleksową obsługą w tym zakresie, czyli odbierają one odpady oraz utylizują je, przekazując klientom właściwą dokumentację dotyczącą tego typu odpadów.

Odbiór odpadów medycznych – komu go zlecić?

Aktualnie na rynku działa wiele firm, które odbierają od placówek medycznych odpady medyczne wielu typów, dlatego też przed zdecydowaniem się na skorzystanie z takiej oferty warto porównać ich propozycje. Warto zapoznać się bliżej z ich ofertami, aby znaleźć odpowiednią firmę, która zapewnia kompleksową obsługę w ramach odbioru odpadów oraz dodatkowych czynności. Warto sprawdzić, jakie są proponowane przez nią terminy odbioru odpadów, czy zapewnia ona dostęp do odpowiednich opakowań do przechowywania odpadów medycznych. Po analizie oferty i uzgodnieniu warunków współpracy można podpisać umowę z firmą odbierającą odpady medyczne. Warto dokładnie zapoznać się również z warunkami umowy przed jej podpisaniem.

 

Dodaj komentarz