Budownictwo

Kiedy potrzebne będą usługi geodezyjne?

Summary

Geodeta jest niezbędny w wielu sytuacjach. Kiedy najczęściej korzysta się z jego pomocy? Sprawdź listę! Jeżeli potrzebne są usługi geodezyjne Kraków jest jednym z wielu miast w Polsce, gdzie można je zamówić. W jakich sytuacjach najczęściej zlecane są usługi geodezyjne? […]

usługi geodezyjne

Geodeta jest niezbędny w wielu sytuacjach. Kiedy najczęściej korzysta się z jego pomocy? Sprawdź listę!

Jeżeli potrzebne są usługi geodezyjne Kraków jest jednym z wielu miast w Polsce, gdzie można je zamówić. W jakich sytuacjach najczęściej zlecane są usługi geodezyjne?

 

Podział nieruchomości lub jej scalenie

Gdy chce się podzielić obecną nieruchomość na mniejsze części lub też scalić kilka nieruchomości ze sobą, wtedy obsługa geodety będzie niezbędna.

 

Usługi geodezyjne polegają wtedy na odpowiednim wytyczeniu nowych granic nieruchomości, a następnie na przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji w tym celu. Dokumentacja ta jest następnie przekazywana do urzędu, by przeprowadzić formalny podział lub scalenie nieruchomości.

 

Takie usługi często wybierane są między innymi wtedy, gdy właściciel gruntów chce podzielić je na części i sprzedać albo przekazać w darowiźnie dzieciom. Scalenie odbywa się z kolei wtedy, gdy celem jest połączenie dwóch znajdujących się obok nieruchomości, na przykład po ich zakupie i w celu budowy domu.

 

Budowa domu jednorodzinnego

Gdy zamierza się wybudować dom jednorodzinny, w tym przypadku skorzystanie z usług geodety będzie niezbędne.

 

Geodeta jest obecny wtedy na różnych etapach budowy domu jednorodzinnego. Jego pomoc jest niezbędna między innymi wtedy, gdy konieczne jest przygotowanie mapy do celów projektowych, by złożyć dokumenty w urzędzie przed rozpoczęciem budowy.

 

Również usługi geodezyjne są niezbędne wtedy, gdy wytycza się położenie budynku na działce, w tym jego ściany zewnętrzne i wewnętrzne, taras. Podczas wytyczania stosuje się znaki geodezyjne, czyli słupki, które wbijane są w miejsca, gdzie mają znajdować się kluczowe punkty.

 

Ponadto usługi geodezyjne będą również niezbędne wtedy, gdy zakończy się już budowę domu jednorodzinnego. Wtedy geodeta przeprowadza inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

 

Kompleksowe usługi geodezyjne Kraków – warto wybrać takiego geodetę, który będzie mógł zapewnić fachową obsługę w ramach budowy domu jednorodzinnego na wszystkich etapach.

 

Wykonanie przyłączy do budynku

Usługi geodezyjne będą konieczne wtedy, gdy trzeba będzie wykonać przyłącza na działce, na przykład przyłącze wody, kanalizacji czy też przyłącze gazu. Przepisy wymagają, aby do wykonania przyłączy przygotować mapę do celów projektowych.

 

W takiej sytuacji również konieczne jest zwrócenie się do firmy geodezyjnej, która będzie mogła przygotować niezbędną dokumentację potrzebną do wykonania przyłącza.

 

Sprawdzenie granic działki

Zdarza się, że właściciel działki nie jest całkowicie pewny, że została ona odpowiednio wytyczona. W takim przypadku może on również zwrócić się do geodety, który przeprowadzi wtedy odpowiednie pomiary, by określić, gdzie położone są granice działki.

 

Taka usługa będzie bardzo pomocna wtedy, gdy planuje się budowę w miejscu, które nie zostało ogrodzone, aby nie okazało się, że prace budowlane zahaczą o granice sąsiedniej działki.

 

Więcej informacji o usługach geodezyjnych dostępnych w biurach geodetów można znaleźć na ich witrynach.

Dodaj komentarz